مدیریت

مسعود اکبریان

مدیرعامل شرکت تورهای ثریا

عظیم ترین جا به جایی صلح آمیز انسانها در طول تاریخ ...
یکی از زیباترین تعاریفی که از پدیده گردشگری صورت گرفته است در قالب این جمله بیان شده است. صنعتی عظیم که امروزه تمامی مرزها را در نوردیده و با نزدیک ساختن فرهنگ جوامع بشری به یکدیگر ما را به سمت صلح جهانی هدایت می کند. این صنعت محبوب و پر طرفدار با ترکیب عناصر گوناگون شکل دهنده آن چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تأثیری اثبات شده در رشد و شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغالزایی داشته است که به نوبه خود حاکی از اهمیت روزافزون آن در حیات اقتصادی کشورهاست و فعالیت ما به عنوان شرکت های خدمات مسافرتی، ویترینی تمام عیار برای نمایش محصولات این صنعت.
شخصاً بر این باورم که در هزاره جدید که زمان طلوع شگفتی های باور نکردنی در تمامی عرصه های تجاری خواهد بود با تکیه بر توانمندی های موجود و استفاده از فناوری های روزآمد و در نهایت با برنامه ریزی صحیص می توان همگام با روندهای بین المللی، به جایگاهی شایسته در این صنعت دست یافت.
 اکنون که به گذشته می نگرم مراحل شکل گیری و رشد فعالیت این صنف در حوزه تورهای خروجی در ذهن متبادر می گردد؛ خاطرات سالهای اولیه فعالیت در کنار شما و تفکراتی که به لطف پروردگار به اجرا درآمد، مسیر پر پیچ و خمی که پیمودیم و همه چیزی که از هیچ ساختیم و آزمون و خطاهای بسیاری که پشت سر گذاشتیم تا امروز پس از 20 سال تجربه بتوانیم مدعی پختگی بوده و کیفیت خدمات خود را در معرض ارزیابی شما صاحب نظران نکته بین قرار دهیم. خانواده سفرهای ثریا در طی کمتر از سه سال موفق به دستیابی به افتخارات متعددی گردیده که برخورداری از پرسنل متخصص و دلسوز، به کار گیری پیشرفته ترین فناوری های روز، تلاش همه جانبه در راستای حفظ و ارتقای کیفیت بسته های مسافرتی و در کنار آن متانت و همدلی شما عزیزان همکار و هم راه را دلیل آن می دانم. به امید آنکه سفرهی ثریا در ادامه این راه نیز از نقطه نظرات تمامی همکاران و مسافران عزیز بهره مند باشد تا بتوانیم کیفیت خدمات خود را در راستای جلب رضایت همیشگی شما، دائماً بهبود بخشیم.


محـمد مسـعود اکـبریــان

تماس با من