برزیل

برزيل كه از متصرفات سابق پرتغال بود در 1822 استقلال يافت. سلطنت طولاني امپراتور آزادمنش پدر و دوم ثبات و رشد اقتصادي در پي داشت. مخالفت از جانب زمينداران (خشمگين از الغاء بردگي در 1888) و از طرف نظاميان ( كه از قدرت سياسي محروم بودند) منجر به وقوع كودتايي در 1889 گشت. پدر و دوم مجبور بهتسعفا شد و جمهوري فدرال برقرار گشت. اين جمهوري نخست با ثبات بود، ولي ناآرامي اجتماعي فزوني يافت و در 1930 ژتوليو وارگاس قدرت را به دست آورد. وارگاس سعي داشت ايتالياي موسوليي را مدلي براي برزيل قرار دهد، ولي در 1945 توسط نظاميان سرنگون شد. در 1950 وارگاس بار ديگر با پيروزي در انتخابات رئيس جمهور شد ولي در 1954 خودكشي را به مورد اتهام قرار گرفتن ترجيح داد پس از دوره‌اي از روي كار آمدن دولتيهاي كوتاه مدت غير نظامي, نظاميان بار ديگر از 1964 تا 1985 قدرت را به دست گرفتند كه طي اين زمان اقتصاد به سرعت توسعه يافت ولي حقوق سياسي و اجتماعي محدود گرديد. در 1985 برزيل به حكومت غير نظامي بازگشت و در 1990 برزيلي ها براي نخستين بار در طي 29 سال توانستند در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند. اين كشور با مشكلاتي مربوط به توسعه آبگير آمازون روبروست و از طرفي بايد احتياجات توسعه گرا و روستاييان بي زمين و از طرف ديگر توصيه طرفداران محيط زيست و منافع بوميان قبيله‌اي را در نظر داشته باشد.

مساحت ۸٬۵۱۴٬۸۷۷ کیلومتر مربع می باشد
جمعیت ۱۸۷٬۳۹۳٬۹۱۸ نفر می باشد که از این جمعیت 80% را اتباع خارجی تشکیل می دهد
زبان زبان رسمی پرتغالی است
پایتخت برازیلیا
واحد پول رئال (real )
حکومت جمهوری
دین ۷۴ درصد از مردم برزیل کاتولیک هستند. برزیل دارای بیشترین شمار کاتولیک‌ها در بین کشورهای جهان است.
فرهنگ موسیقی برزیل مانند مردمانش متنوع است. مشهورترین نوع موسیقی برزیل سامبا است.
اقتصاد كشاورزي و دامداري حدود يك چهارم نيروي كار را مشغول مي‌دارد. صادرات عمده اين بخش شامل قهوه، نيشكر، سويا ، پرتقال، گاو گوشتي و كاكائو است
پیش شماره 55+
سائوپائولو
سائوپائولو (۹ مورد)